Zavřít filtr

Partner

Potřeba

Věk

Handicap

Lokalita sídla

Směr pomoci

Forma pomoci

Klíčové slovo

Občanské sdružení Janus

Stav: Aktualizováno
IČ: 26575086
Právní forma: občanské sdružení (spolek, klub aj.)
Druh organizace: řešitel
Rok vzniku: 2008
Adresa: Brno, Novobranská 14, 60100
Obec s rozš. půs: Brno
Kraj: Jihomoravský kraj
Kontaktní osoba: Jitka Nosková
Telefon: 775 785 325, 775 785 335
E-mail: jitka.noskova@janus-os.cz
Web: www.janus-os.cz
Potřeba: Vzdělání, Rodina, Náhradní výchova
Věk: školák ZŠ, středoškolák, vysokoškolák, dospělý 26-60
Handicap: náhradní rodina, sociální
Směr pomoci: Celá ČR
Bankovní účet: 670100 - 2205419189/6210
Soubory ke stažení:

Činnost

Občanské sdružení Janus podporuje všemi svými dostupnými prostředky a možnostmi rozvoj ohrožených dětí, dospívajících a mladých dospělých v různých oblastech života, rozvíjí jejich potenciál, zdroje a všestranné složky jejich osobnosti. Sdružení tak pomáhá v pozvolném přechodu do samostatného dospělého života a umožňuje tak znevýhodněným mladistvým a mladým dospělým lépe se začlenit do společnosti. Snaží se zmírnit riziko jejich sociálního vyloučení během osamostatnění.

Občanské sdružení podporuje a spolupodílí se na rozvoji kvality poskytovaných služeb pro ohrožené děti.

Klíčová slova

náhradní péče, náhradní rodinná péče, pěstounská péče, dětský domov, výchovný ústav, následná péče

Poslání

Rozvíjet klientovy osobní, osobnostní, sociální schopnosti, pracovní dovednosti a dovednosti v běžných denních činnostech díky sociální, terapeutické, poradenské, výchovné a vzdělávací činnosti.

Podporovat postupné sociální začleňování ohrožených dětí, mladistvých a mladých dospělých do společnosti.

Pomáhat klientům v nalezení nového adekvátního bydlení, v nalezení práce a získávání pracovních návyků, podporuje finanční gramotnost klientů.

Vytvářet prostor pro aktivní vzdělávání, podporuje klienty při soustavné přípravě na budoucí povolání a při vlastním dalším vzdělávání.

Působit preventivně v oblasti sociálně patologických jevů, snažit se o minimalizaci negativních důsledků působících na ohrožené děti a mládež.

Umožňovat mimoškolní vzdělávání v oblasti kultury, historie, vědy, sportu atd.

Výzvy

Tvorba webových stránek

24. 04. 2013 10:30

Hledáme někoho, kdo by byl ochotný a schopný vytvořit pro naši organizaci vhodné webové stránky, případně kdo by byl ochotný...

Komentáře

Napište prosím číslo dva: