Nápověda pro uživatele

Zde najdete uživatelský manuál

Manuál_k_portalu_chcipomoci.pdf

 

Co mohu na Portálu dělat?

  • vyhledat partnera
  • zažádat o správcovství organizace (R)
  • editovat údaje jakožto správce (R, 5) /=stát se ověřenou organizací
  • zadat výzvu o pomoc (R,S)
  • komentovat činnost partnerů (R)
  • přečíst si informativní články

 

Musím se zaregistrovat, případně jak?

Pro činnosti (označené v minulém odstavci R). Odkaz na registraci je hlavičce webu vpravo. Při registraci je uživatel povinen souhlasit s podmínkami.

Po vyplnění žádosti o registraci, obdrží žadatel na zadanou emailovou adresu potvrzovací email, po kliknurí na odkaz uvedený v tomto emailu, je registrace dokončena. Při registraci přes účet z Facebooku email nezasíláme.

Pro některé činnosti (označené S) musí být navíc registrovaný uživatel správcem organizace.

 

Jak nejrychleji vyhledat konkrétní (svoji) organizaci?

Kliknutím na záložku v horním menu Podrobný filtr nebo na žlutý nápis na Úvodu vpravo Podrobné vyhledávání partnera se mi zobrazí podrobný filtr (modrá část) a pod ním výpis všech organizací s hlavním nadpisem Partneři. Pro vyhledání minu modrou část a použiji filtr ve výpisové části v nadpisech jednotlivých sloupců. Ideálně zadám IČ organizace (čísla bez mezer a případných nul před číslem) a kliknutím na tlačítko se šipkou nejvíce vpravo v nadpisovém řádku nechám zobrazit výsledek. Nebo mohu zadat jakoukoliv část názvu nebo adresy, zde ale výsledek není zaručený z důvodu chybovosti neověřených organizací.

 

Jak vyhledat partnera?

Pomocí filtru na stránce Úvod nebo Podrobný filtr. Většina položek filtrů je vybírána z položkových seznamů, vyhledávání je tak intuitivní.

 

Jak nechat vypsat výsledky?

Na straně Úvod klikněte na počet subjektů jedné ze čtyř skupin v třetím kruhu Partneři.

Na straně Podrobný filtr můžete výběr upřesnit a stisknout tlačítko Vyhledej.

Nad výpisem výsledku výše uvedených filtru lze výběr ještě zjemňovat zadáním několika písmen do nadpisů položek výpisu.

Vedle klasického výpisu lze přepnout na výsledky na Google maps.

 

Jak se dostat na Detail organizace?

Kliknutím na odkaz Detail na konci řádku výpisu nebo na název organizace ve výpisu nebo na odkaz nad vlaječkou na Google Maps.

 

Jak zažádat o správcovství?

Musíte být přihlášený jako registrovaný uživatel. Vyhledejte svoji organizaci, přejděte na Detail organizace a stisknětě tlačítko Zažádat o správscovství vpravo nahoře. Po vyplnění žádosti a zaslání zřizovacích dokumentů, povolí správcovství administrátor chcipomoci.info. Ve počátečním provozu postačí k povolení naše ověření kontaktu na Vašich webových stránkách

Tak se organizace stane Ověřenou ve smyslu potvrzení údajů uvedených na našem Portálu samotnou organizací.

 

Jak editovat údaje ve své organizaci?

Musíte být přihlášený jako schálený správce organizace. Přejdete na stránku v editačním modu přes odkaz Moje správcovství, které se po přihlášení objeví v hlavičce webu vpravo nahoře.

Poznámky k editaci:

Adresa = ulice nebo část obce (pokud nejsou v obci ulice a část obce je odlišná od obce)

Č.p. .......ideálně č.p./č.o.

Obec ......vyberte ze seznamu, duplicitní názvy obcí jsou rozlišeny příslušnou Obcí s rozšířenou působností v závorce

Potřeba....vyberte ze seznamu, nyní je možné vložit jen jednu potřebu, bude rozšířeno na možnost vložit více potřeb. Další upřesnění je možné v klíčových slovech.

Popis.......zadejte prosím seznam služeb uvedených v zakládaací listině, pak můžete přidat libovolný popis činnosti

Klíčová slova....můžete zadat libovolné slovo nebo výraz, předpřipravené jsou seznamy nejčastějších zemí/národností, k nimž se činnost váže, dále sem můžete zadávat příslušnost k asociacím, kde jste členy, konkrétní nemoci, činnosti apod.

 

Jak zadat novinku a výzvu?

Musíte být přihlášený jako schálený správce organizace. Přejdete na stránku v editačním modu přes odkaz Moje správcovství, které se po přihlášení objeví v hlavičce webu vpravo nahoře.