Zavřít filtr

Partner

Potřeba

Věk

Handicap

Lokalita sídla

Směr pomoci

Forma pomoci

Klíčové slovo

Asociace náhradních rodin České republiky

Stav: Neověřeno
IČ: 26560127
Právní forma: občanské sdružení (spolek, klub aj.)
Druh organizace: potřebný
Rok vzniku: 2009
Adresa: Praha 1, Klimentská 1246/1, 11000
Obec s rozš. půs: Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Kontaktní osoba: Jana Lexová, místopředseda VR ANR ČR
Telefon: 774 446 265
E-mail: info(zavináč)anrcr.cz
Web: www.anrcr.cz
Potřeba: Náhradní výchova
Věk: Bez rozlišení
Handicap: náhradní rodina
Bankovní účet: 4316567001/5500
Soubory ke stažení:

Klíčová slova

ANR

Poslání

Poslání Posláním ANR ČR je sjednocení náhradních rodin pro zajištění kvality života dětí vyrůstajících mimo svou biologickou rodinu a zlepšení podmínek náhradní rodinné péče v České republice. Cíl Cílem ANR ČR je ochrana práv a zájmů náhradních rodičů a dětí v jejich péči a zajištění důstojných podmínek pro výkon náhradní rodinné péče. Způsoby, jak chceme tohoto cíle dosáhnout: * vzájemná informační a morální podpora členů sdružení prostřednictvím sdílení svých poznatků, zkušeností a pocitů osobní i elektronickou formou * spolupráce členů s odborníky, úřady a organizacemi * podpora členů při jejich komunikaci s odborníky, úřady a organizacemi * zajišťování informovanosti veřejnosti a osvěta ve věcech náhradní rodinné péče, propagací náhradní rodinné péče * zastupování zájmů členů sdružení při jednáních s orgány veřejné i místní správy * prosazování práv a oprávněných zájmů členů sdružení v oblasti náhradní rodinné péče, včetně právního zastoupení, příp. porady * usilování o zlepšení legislativy a metodiky v oblasti náhradní rodinné péče * průběžné vzdělávání náhradních rodičů a dětí v náhradních rodinách * koordinace a zastupování zájmů klubů náhradních rodin v rámci Asociace * publikační činnost

Komentáře

Napište prosím číslo dva: