Poslání a cíle

Poslání společnosti

CHCIPOMOCI.info je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je propojení všech skupin účastníků českého nestátního neziskového sektoru, v rámci všech cílových skupin a jejich potřeb.

Propojením rozumíme přímou spolupráci účastníků při řešení konkrétních potřeb vyžadujících pomoc. Chceme umožnit aktivní výběr partnera dle priorit samotných účastníků poskytováním maxima relevantních informací v rámci sektoru.

Chceme usnadnit cestu hledání jak, proč, komu a kam pomoci.


Cíle společnosti

Mezi hlavní cíle společnosti CHCIPOMOCI.info patří:

  • podpora adresné pomoci a lokálního dárcovství: vytvoření databáze všech účastníků neziskového sektoru s možností strukturovaného vyhledávání
  • podpora transparentosti neziskového sektoru: poskytnutí prostoru účastníkům pro vlastní prezentaci a možnost vkládat a žadat o reference z uskutečněných projektů
  • zajištění co nejširší informovanosti veřejnosti a profesionálů o problematice dárcovství a pomoci: infočást s články
 

V rámci vzdělávací činnosti jsme spustili projekt MENTORING CHCIPOMOCI.info. Více o projektu najdete v záložce MENTORING.