Proč se registrovat?

Zde najdete uživatelský manuál

Manuál_k_portalu_chcipomoci.pdf

 

Co mohu na Portálu dělat jako neregistrovaný uživatel?

  • vyhledat partnera
  • přečíst si informativní články v záložce Novinky - Z tisku - O pomáhání
 

Co mohu na Portálu dělat jako registrovaný uživatel?

  • zažádat o správcovství organizace 
  • editovat údaje jakožto správce = stát se organizací s aktualizovanými údaji
  • zadat výzvu o pomoc 
  • komentovat činnost partnerů 
 

Jak se mohu registrovat?

Odkaz na registraci je v hlavičce webu vpravo. Při registraci je uživatel povinen souhlasit s podmínkami.

Po vyplnění žádosti o registraci, obdrží žadatel na zadanou emailovou adresu potvrzovací email, po kliknutí na odkaz uvedený v tomto emailu, je registrace dokončena. Při registraci přes účet z Facebooku email nezasíláme.

Editovat údaje o organizaci a zadat výzvu o pomoc může jen registrovaný správce organizace.

 

Jak nejrychleji vyhledat konkrétní (svoji) organizaci?

Kliknutím na záložku v horním menu HLEDÁM POMOC/CHCI POMOCI nebo na žlutý nápis na Úvodu vpravo Podrobné vyhledávání partnera se mi zobrazí podrobný filtr (modrá část) a pod ním výpis všech organizací s hlavním nadpisem Partneři. Pro vyhledání minu modrou část a použiji filtr ve výpisové části v nadpisech jednotlivých sloupců. Ideálně zadám IČ organizace (čísla bez mezer a případných nul před číslem) a kliknutím na tlačítko se šipkou nejvíce vpravo v nadpisovém řádku nechám zobrazit výsledek. Nebo mohu zadat jakoukoliv část názvu nebo adresy, zde ale výsledek není zaručený z důvodu chybovosti neověřených organizací.

 

Jak vyhledat partnera?

Pomocí filtru na stránce Úvod nebo HLEDÁM POMOC/CHCI POMOCI. Většina položek filtrů je vybírána z položkových seznamů, vyhledávání je tak intuitivní.

 

Jak nechat vypsat výsledky?

Na straně Úvod klikněte na počet subjektů jedné ze čtyř skupin v třetím kruhu Partneři.

Na straně HLEDÁM POMOC/CHCI POMOCI můžete výběr upřesnit a stisknout tlačítko Vyhledej.

Nad výpisem výsledku výše uvedených filtrŮ lze výběr ještě zjemňovat zadáním několika písmen do nadpisů položek výpisu.

Vedle klasického výpisu lze přepnout na výsledky na Google maps.

 

Jak se dostat na Detail organizace?

Kliknutím na odkaz Detail na konci řádku výpisu nebo na název organizace ve výpisu nebo na odkaz nad vlaječkou na Google Maps.

 

Jak zažádat o správcovství?

Musíte být přihlášený jako registrovaný uživatel. Vyhledejte svoji organizaci, přejděte na Detail organizace a stiskněte tlačítko Zažádat o správcovství vpravo nahoře. Po vyplnění žádosti a zaslání zřizovacích dokumentů, povolí správcovství administrátor CHCIPOMOCI.info. V počátečním provozu postačí k povolení naše ověření kontaktu na Vašich webových stránkách.

Tak se organizace stane Ověřenou ve smyslu potvrzení údajů uvedených na našem Portálu samotnou organizací.

 

Jak editovat údaje ve své organizaci?

Musíte být přihlášený jako schválený správce organizace. Přejdete na stránku v editačním modu přes odkaz Moje správcovství, které se po přihlášení objeví v hlavičce webu vpravo nahoře.

Poznámky k editaci:

Adresa = ulice nebo část obce (pokud nejsou v obci ulice a část obce je odlišná od obce)

Č.p. .......ideálně č.p./č.o.

Obec ......vyberte ze seznamu, duplicitní názvy obcí jsou rozlišeny příslušnou Obcí s rozšířenou působností v závorce

Potřeba....vyberte ze seznamu, nyní je možné vložit jen jednu potřebu, bude rozšířeno na možnost vložit více potřeb. Další upřesnění je možné v klíčových slovech.

Popis.......zadejte prosím seznam služeb uvedených v zakládací listině, pak můžete přidat libovolný popis činnosti

Klíčová slova....můžete zadat libovolné slovo nebo výraz, předpřipravené jsou seznamy nejčastějších zemí/národností, k nimž se činnost váže, dále sem můžete zadávat příslušnost k asociacím, kde jste členy, konkrétní nemoci, činnosti apod.

 

Jak zadat novinku a výzvu?

Musíte být přihlášený jako schválený správce organizace. Přejdete na stránku v editačním modu přes odkaz Moje správcovství, které se po přihlášení objeví v hlavičce webu vpravo nahoře.

 

Co znamená stav subjektu "Aktualizováno" a "Neověřeno"?

"Aktualizováno" znamená, že registrovaný uživatel převzal správcovství profilu subjektu a může upravovat a aktualizovat informace o něm.

"Neověřeno" - subjekt si zatím nepřevzal správcovství svého profilu.

Poznámka: CHCIPOMOCI.info nemá možnost ověřovat správnost údajů, které správci jednotlivých subjektů uvádějí.