Více o mentoringu

Co je to mentoring?

Mentoringem rozumíme spolupráci mezi zkušenějším člověkem (mentorem/mentorkou) a člověkem méně zkušeným (mentee). Mentee získává v tomto vztahu podporupomocpodněty k rozvoji v nejrůznějších oblastech, motivaci a mnohé další.  Mentorovi/mentorce spolupráce rovněž přináší výhody: uspokojující pocit z poskytované pomocimožnost dále se rozvíjet a získat novou zajímavou zkušenost. Konkrétní mentoringová setkávání se mohou zaměřit na jedno téma více do hloubky, například na studium a výzvy s ním spojené, na problematiku vybraného profesního oboru, na skloubení pracovního a volného času, apod. 

 

Co znamená role „mentor“/ „mentorka“?

Mentor/ka je zkušeným, zodpovědným a vstřícným člověkem (výhodou ale nikoliv podmínkou jsou komunikativní a sociální dovednosti), který je ochotný poskytovat podporu méně zkušenému mentee, být pozitivním příklademmotivovat, povzbuzovat, nabízet nové pohledy na situaci a vést ke společnému hledání možných řešení konzultovaných problémů


Co znamená role „mentee"?

Mentee je člověk, který vyhledá mentoringový vztah a vstoupí do něj. Zpravidla se jedná o člověka mladšího a méně zkušeného než je mentor/ka. Může se jednat o adolescenta nebo dospělého. Pro mentee se pak mentor/ka stává pozitivním vzorem, člověkem, s nímž může udržovat přátelský vztah a konzultovat problémy, diskutovat nápady  a od koho získává zkušenosti a zpětnou vazbu. Společně mohou mentee  a mentor/ka hledat v rámci svých setkání odpovědi na nejrůznější otázky. Mentee se může na mentora/mentorku obracet v případě, že potřebuje radu, podporu, motivaci, inspiraci, aj.


Jaké výhody spolupráce nabízí?

Spolupráce nabízí mentee možnost získat pravidelný kontakt s o pár let starším a zkušenějším člověkem, se kterým se může radit, získávat od něj motivaci a inspirovat se k plnění svých snů. Jedná se o příležitost pro sebevzdělávání a osobnostní rozvoj, novou zajímavou a cennou zkušenost, možnost seberealizace na cestě k naplnění vlastního potenciálu.

Mentor/ka získává pocit naplnění, příležitost pro sebevzdělávání a osobnostní růst, novou zajímavou a cennou zkušenost. Má totiž možnost předávat své zkušenosti, znalosti a dovednosti někomu dalšímu a vykonávat tak činnost, ve které nalézá smysl. Odměnou za jeho/její snahu bývá i pokrok a rozvoj, který může mentor/ka pozorovat u mentee.

 

Pro koho je určen náš projekt MENTORING CHCIPOMOCI.info a kdo se do něj může zapojit?

Projekt je otevřen všem zájemcům ve věku 15 - 25 let, zdravotně postiženým nebo jinak znevýhodněným (mentees). Věk mentorů/mentorek musí být 20 let a vyšší.

Mentoringová setkání se zaměřují na poznávání oboru, ve kterém se chce mentee uplatnit, na zkušenosti ohledně studia na SŠ, výběru VŠ a studiu na VŠ, na problematiku vybraného profesního oboru.

 

 

Informace pro mentee.2016.pdf 

Informace pro mentora mentorku.2016.pdf

Pokud máš jakékoliv dotazy, napiš nám na e-mail info@chcipomoci.info